السلام عليك يا صاحب الزمان   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ما دانش آموزان و دبيران دبيرستان دوره اول خواجه عبدا... انصاري 

 

اقدام موهن نشريه فرانسوي در هتك حرمت رسول مهرباني ها را محكوم مي كنيم .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهلت ارسال آثار4بهمن ماه

دانش آموزان عزيز آثار خود را لطفا به واحد بهداشت سركار خانم عسگري  تحويل دهيد 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازديد از آسايشگاه ثارا... جانبازان

توسط سازمان دانش آموزي فرزانگان

دبيرستان دوره اول خواجه عبدا... انصاري 

 

 

 

 

با نتايج به دست آمده از آزمون ها چگونه برخورد كنيم ؟

 

 

 

 


براي مشاهده نمونه سوالات جزء 15 اينجا را كليك كنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات احكام فرهنگيان كليك شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهلت ارسال آثارپرسش مهر 7بهمن ماه

دانش آموزان عزيز آثار خود را لطفا به سركار خانم آخوندزاده  تحويل دهيد

 

 

     

آدرس : تهران، سیدخندان، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله، خیابان تیسفون، روبروی خیابان مدائن، پلاک 20
تلفن : 021-22840555
دورنگار : 22888088
رايانامه : school@khajeabdollahsch.ir